Selskabsmeddelelse nr. 2/2018: Storaktionærmeddelelse

I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 skal det herved meddeles, at Salling Bank A/S dags dato har modtaget meddelelse om, at Olav W. Hansens samlede beholdning af aktier i Salling Bank udgør 196.501 stk. aktier á nominelt DKK 100, svarende til 15,0001 % af bankens aktiekapital.Olav W. Hansen ejer personligt 7.554 aktier,...

Published on
I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 skal det herved meddeles, at Salling Bank A/S dags dato har modtaget meddelelse om, at Olav W. Hansens samlede beholdning af aktier i Salling Bank udgør 196.501 stk. aktier á nominelt DKK 100, svarende til 15,0001 % af bankens aktiekapital.Olav W. Hansen ejer personligt 7.554 aktier, svarende til 0,58 % af bankens aktiekapital. De resterende 188.947 aktier, svarende til 14,42 % af bankens aktiekapital, ejes gennem selskabet Olav W. Hansen A/S, der er kontrolleret af Olav W. Hansen.Ingen aktionær kan, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, afgive stemmer for mere end 10 % af bankens til enhver tid samlede aktiekapital.Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/97493093-3255-4398-8fc3-c813cc9db746